Sztandar

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu, obszyta złotą nicią i wykończona złotą frędzlą.

Po stronie awersu sztandar jest koloru białego. W jego centralnej części znajduje się portret patrona szkoły – Jana Pawła II. Nad portretem widnieje w półkolu złoty napis Zespół Oświatowy w Śmiarach, a pod nim, również w półkolu, Szkoła Podstawowa w Śmiarach. U dołu portretu znajdują się ręcznie haftowane złotymi nićmi słowa papieża „Wy jesteście moją nadzieją!”.

Rewers sztandaru jest koloru biało – czerwonego. W jego środkowej części znajduje się godło państwowe – orzeł wyszyty srebrnymi nićmi. Jego pazury, dziób i korona są koloru złotego, a oczy mienią się kolorem niebieskim. Nad godłem w półkolu został wyszyty wielkimi złotymi literami napis BÓG – HONOR – OJCZYZNA – NAUKA, a pod nim data stworzenia sztandaru.

 

Drzewiec sztandaru wykonany jest z toczonego drewna, zakończonego metalową głowicą.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, Narodu oraz symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie należy okazywać mu należytą cześć.