Adres:

Szkoła Podstawowa w Śmiarach

Śmiary 68

08-112 Wiśniew

tel./fax: 25 6417 328

e-mail: sekretariat@smiary.edu.pl