,,Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2018/2019  oddział przedszkolny naszej szkoły  przy współpracy z Powiatową  Stacją Sanitarno Epidemiologiczną  w Siedlcach przystąpił do realizacji ogólnopolskiego programu ,,Czyste powietrze wokół nas”. Program był realizowany od 10.12.2018 do 14.12.2018 r.

Głównym celem programu było: Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, w tym papierosowego, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Program realizowany był w oparciu o cykl zajęć dydaktycznych  składający się z 5 zajęć warsztatowych:

  • Wycieczka po miejscowości Śmiary, której celem było zwrócenie uwagi dzieci na źródła dymów oraz miejsca skąd mogą się wydobywać. Dzieci zwracały tez uwagę na kolor dymu.
  • „Co i dlaczego dymi?”- te zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określanie ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania się dymów, dzieci w grupach na dużych formatach papieru wykonały rysunki ze źródłami dymów
  • „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”- wzbogacenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów
  • „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”- dzieci poznały historię Dinusia, który wybrał się na wycieczkę pociągiem. Dzieci miały okazję aby wypowiadać się na temat odczuć smoka podczas przebywania w zadymionym pomieszczeniu. Uczyły się piosenki o Dinku.
  • „Jak unikać dymu papierosowego?”- podczas zajęć dzieci zwiększyły swoją wiedzę na temat umiejętności zachowania się, gdy znajdą się w pomieszczeniach zadymionych , a także umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których dorośli palą papierosy. Dzieci wykonały tabliczki z zakazem palenia które zabrały do swoich domów.

Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonywały odpowiednie prace plastyczne, których celem było uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiające, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe.

Poprzez realizację programu „Czyste powietrze wokół nas” dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się czym jest bierne palenie i jakie są jego skutki dla dzieci w wieku przedszkolnym, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy jest się narażonym na wdychanie dymu z papierosa.

Agnieszka Bartczak – Krzewicka