Informacja o oddziale przedszkolnym  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Śmiarach

          W bieżącym roku szkolnym 2018/19 do oddziału przedszkolnego uczęszcza 21 dzieci w wieku 2,5, 3, 4, 5 i 6 lat. Klasa „O” pracuje od godziny 8.00 do 13.00. Oprócz wychowawcy pracuje w nim nauczyciel wspomagający wspierany personelem obsługowym naszej placówki.

Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki i religii, są też objęte fachowym wsparciem ze strony specjalistów zatrudnionych w naszej szkole w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Dzieci mają do dyspozycji 2 sale zabaw wyposażone w tablicę interaktywną, obszerny korytarz,  salę do ćwiczeń i zabaw ruchowych „Radosna Szkoła”, boisko tartanowe, ogrodzony plac zabaw. Nasi milusińscy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są włączane w harmonogram imprez i uroczystości szkolnych, biorą udział w koncertach, teatrzykach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi organizowanymi na terenie szkoły. Przedszkolaki zawsze z ogromnym entuzjazmem prezentują swoje umiejętności na forum szkoły jak i w środowisku lokalnym, popularyzując tym samym idee wychowania przedszkolnego. Klasa „O” żywo angażuję się w  ogólnopolskie akcje kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym: ”Sprzątanie Świata”, „Góra grosza”, aktywnie wspiera szkolne koło ,,Caritas”. Chętnie korzysta z ofert wyjazdów i wycieczek szkolnych adresowanych do uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Oddział przedszkolny pracuje w oparciu o ramowy plan dnia .

 

8.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według własnych zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

9.00 – 9.10 Czynności organizacyjne, porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

9.10 -9. 20 Ćwiczenia poranne. zabawy ruchowe.
9.20- 10.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą. Wprowadzenie do tematyki dnia. Nabywanie umiejętności poprzez działanie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci. Zajęcia edukacyjne kierowane przez nauczyciela, różnorodna działalność dziecka – eksperymentowanie, badanie, doświadczanie, poznawanie wierszy, rymowanek, piosenek, tańców. Tworzenie okazji do działań twórczych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych i technicznych, zabawy w kole, gry dydaktyczne.

10.20 – 10.55 Zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci, zajęcia w małych zespołach.

10.55 – 11.00 Czynności samoobsługowe i porządkowe związane z przygotowaniem do obiadu.

11.00 – 11.15 Obiad, usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami.

11.15 -11.30 Odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, czynności higieniczne (mycie zębów).

11.30 – 11.40 Czynności samoobsługowe i porządkowe przed wyjściem na dwór.

11.40 – 12.40 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

12.40-13.00 Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, czytanie przez nauczyciela literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci.

12.30-13.00 (poniedziałek, piątek) –język angielski

13.00-13.30 (środa, czwartek) –religia