Informacje ogólne o oddziale przedszkolnym

 

W roku szkolnym 2022/ 2023  oddział przedszkolny pracuje w godz.:

poniedziałek – 8.00 –  15.30

wtorek – 8.00 – 15.00

środa – 8.00 – 15.30

czwartek – 8.00 – 15.00

piątek – 8.00 15 – 15.00

 

Do przedszkola uczęszcza 41 dzieci. Utworzone zostały dwie grupy przedszkolne: grupa młodsza (dzieci 3 i 4 letnie) oraz grupa starsza (dzieci 5 i 6 letnie).

Dzieci mają do dyspozycji 2 sale do zajęć, wyposażone w tablicę interaktywną, obszerny korytarz,  salę do ćwiczeń i zabaw ruchowych „Radosna Szkoła”, boisko tartanowe, ogrodzony plac zabaw. Nasi milusińscy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są włączane w harmonogram imprez i uroczystości szkolnych, biorą udział w koncertach, teatrzykach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi organizowanymi na terenie szkoły. Przedszkolaki zawsze z ogromnym entuzjazmem prezentują swoje umiejętności na forum szkoły jak i w środowisku lokalnym, popularyzując tym samym idee wychowania przedszkolnego. Klasa „O” żywo angażuję się w  ogólnopolskie akcje kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym: ”Sprzątanie Świata”, „Góra grosza”, aktywnie wspiera szkolne koło ,,Caritas”. Chętnie korzysta z ofert wyjazdów i wycieczek szkolnych adresowanych do uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego i religii, są też objęte fachowym wsparciem ze strony specjalistów zatrudnionych w naszej szkole w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Staramy się, aby każdego dnia dziecko czuło się u nas bezpiecznie i było szczęśliwe .

 

WYCHOWAWCY GRUP PRZEDSZKOLNYCH:

Grupa młodsza: mgr Agnieszka Bartczak – Krzewicka

Grupa starsza: mgr Katarzyna Mędza

 

 

 

 Ramowy plan dnia oddziału przedszkolnego – dzieci 3,4-letnie

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach

 

8:00 – 8:50 Schodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne i inne. Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka. Zabawy integrujące grupę. Zabawa ruchowa.

8:50 – 9:05 Czynności porządkowe, sanitarno-higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania

9:05 -9:35 Śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9:35- 10:05 Zajęcia edukacyjne całą grupą obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerwy między aktywnościami dzieci.

10:05 – 10.35 Zabawy stolikowe, dydaktyczne i tematyczne. Praca indywidualna z  dziećmi wymagającymi wsparcia.

10:35 – 11:35 Czynności samoobsługowe i porządkowe przed wyjściem (ubieranie się, zakładanie butów, zapinanie: guzików, suwaków). Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy, pobyt na szkolnym placu zabaw. Podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności. Bezpieczne zabawy na dostępnym sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali „Radosna Szkoła”. Powrót do budynku. Samodzielne rozbieranie się dzieci, dbanie o ład i porządek w  częściach garderoby.

11:35 – 11:40 Czynności porządkowe …przygotowanie do obiadu.

11:40 -12:10 Obiad.

12:10 – 13:00 Odpoczynek poobiedni dzieci. Bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej…Rozchodzenie się dzieci.

13.00 – 15.00/15.30 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 5 I 6 LETNICH:

 

8.00 – 8.55     Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

8.55 – 9.00      Przygotowanie do śniadania; czynności porządkowe.

9.00 – 9.10      Śniadanie.

9.10 – 9.20      Ćwiczenia poranne.

9.20 – 9.55      Zajęcia edukacyjne główne.

9.55 – 10.00    Zabawa ruchowa między zajęciami: zabawy muzyczne z pokazywaniem.

10.00 – 10.25    Drugie zajęcia edukacyjne.

10.25 – 10.45    Zabawy dowolne dzieci.

10.45 – 10.55      Przygotowanie do obiadu: sprzątanie sali po zabawie; czynności higieniczne.

11.00 – 11.20    Obiad.

11.10 – 11.20    Odpoczynek po obiedzie (czytanie książek).

11.20 – 11.30    Czynności organizacyjne i samoobsługowe przed wyjściem na dwór.

11.30 – 12.30    Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy na placu zabaw, na boisku, spacery.

12.30 – 13.00    Podsumowanie dnia. Zabawy przy muzyce, rozchodzenie się dzieci.

12.30 – 13.30    Zajęcia dodatkowe: j. angielski i religia ( poniedziałek, środa, czwartek).

13.30 – 15.00/15.30