Program  „Znajdź właściwe rozwiązanie”

kierowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,

uczniów szkół gimnazjalnych oraz do ich rodziców.  

Celem programu jest:

  1. Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej

  2. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego

  3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich

  4. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu

  5. Integracja grupy

  6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych i stresujących sytuacjach

  7. Umocnienie poczucia własnej wartości wśród uczniów

  8. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w kontaktach interpersonalnych