Program edukacji antynikotynowej : „Nie pal przy mnie, proszę”

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

– Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

– Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

– Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

1. CO TO JEST ZDROWIE?

2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?

3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU? 7

4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!