Program „Owoce i warzywa w szkole” skierowany jest do uczniów realizująych roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej oraz dzieci z klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego od¿ywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieci uczestniczące w programie mogą spożywać kilka razy w tygodniu porcje świeżych owoców i warzyw (przygotowanych do bezpośredniego spożycia) oraz soki owocowe i  warzywno-owocowe. Każda porcja składa się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Porcje warzywno-owocowe są przekazywane dzieciom bezpłatnie.

Produkty dostarczane uczniom w ramach programu nie zawierają dodatku tłuszczu, soli, cukru oraz substancji słodzących.

Szkolnym koordynatorem programu jest p. Katarzyna Wielgórska.