Program „B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony” jest programem profilaktycznym realizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Program zyskał aprobatę i uznanie Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika którzy objęli program honorowym patronatem.

Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego.

Cele programu:

a) zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów,

b) efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,

c) zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.

Formy działalności, m.in.:

a) propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,

b) promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

c) prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,

d) organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii, e) nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.