„… Wy jesteście moją nadzieją…”

                                                                             Jan Paweł II

 

 

Środa, 20 października 2010r. , była bardzo ważnym dniem w dziejach naszej szkoły. Tego dnia oddano do uzytku nową salę gimnastyczną, Szkole Podstawowej nadano imię Jana Pawła II i poświęcono sztandar ufundowany przez rodziców.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Śmiarach. Mszy świętej w intencji społeczności szkolnej przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Podczas mszy św. nastąpiło poświęcenie sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców i sponsorów. Po mszy św. wszyscy przeszli do budynku szkoły, gdzie odbyły się dalsze uroczystosci. Na początku przecięto wstęgę, symbolizującą otwarcie nowej sali gimnastyczne, a bp. Zbigniew Kiernikowski dokonał poświęcenia nowego obiektu. Następnie Pani Dyrektor Anna Dziedzina przywitała przybyłych na uroczystość gości. Wójt Krzysztof Kryszczuk odczytał uchwałę Rady Gminy w Wiśniewie o nadaniu Szkole Podstawowej w Śmiarach im. Jana Pawła II, a akt nadania nadania sztandaru szkole odczytała przewodnicząca Rady Rodziców p. Maria Zalewska. Po wystąpieniu p. Marii Zalewskiej przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar Pani Dyrektor Annie Dziedzinie, a ta z kolei przekazała go uczniom. Chwilę później odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów na nowy sztandar. Odśpiewano również hymn szkoły, napisany przez p. Romana Jastrzębskiego, dla akompaniamentu p. Katarzyny Wasińskiej. Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za ufundowanie nowego sztandaru, a władzom gminy za nową salę gimnastyczną.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: p. Katarzyny Wielgórskiej, p. Katarzyny Wasińskiej i p. Moniki Radzikowskiej. Występy uczniów zachwyciły słuchaczy.

– Często bywam na różnych uroczystościach szkolnych, ale uroczystości na takim poziomie dawno nie widziałem. Czapki z głów przed młodymi artystami. W dniu dzisiejszym najważniejszą szkołą w Polsce jest Szkoła Podstawowa w Śmiarach. – stwierdził dyrektor siedleckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  Andrzej Silny.

Na zakończenie uroczystości przewidziano wystąpienia zaproszonych gości. Każdy z przemawiających przekazał upominek dla szkoły.