I.  Misja szkoły:

„… Wy jesteście moją nadzieją…”

Św. Jan Paweł II

II.  Wizja szkoły:

Szkoła poprzez stosowanie efektywnych metod nauczania, wskazywanie właściwych wartości i wzorców osobowych przy wsparciu rodziców i środowiska lokalnego chce wychować człowieka: kulturalnego, aktywnego, twórczego, otwartego na potrzeby innych ludzi, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, Ojczyzną.

 

III. Nasze priorytety:

 

  • wartości chrześcijańskie, jako sposób na życie;
  • kształcenie się, jako ciągły , trwający całe życie proces;
  • rozwijanie uzdolnień członków społeczności szkolnej;
  • tradycje i kultura regionu i Ojczyzny;
  • wspieranie rodziców w procesie wychowania.