Historia szkoły

 

 

”We wsi Śmiary przy lesie, przy lesie, przy lesie,

 jest szkoła jak wieść niesie – hej!”

Na podstawie relacji starszych mieszkańców okolicznych wsi budowę pierwszej szkoły w Śmiarach rozpoczęto w 1932 r. po uzyskania zezwolenia z powiatu. Powołano komitet szkoły, którego przewodniczącym był p. Aleksander Rytel – mieszkaniec wsi Śmiar. Zdecydowano, że szkoła powstanie w Śmiarach, ponieważ wieś położona jest w centrum Jastrzębia. Tak więc w 1936 r. zrąb szkoły był już pobudowany. W tym roku prace zostały wstrzymane z powodu tworzenia kolonii na terenie Jastrzębi oraz prowadzenia melioracji.

W 1938 r. prace ogólnobudowlane zostały zakończone, natomiast wykończenie szkoły wewnątrz przerwała II wojna światowa. W czasie wojny nauka odbywała się w domach prywatnych.Dopiero  w 1944 r. przy pewnym udziale finansowym Inspektoratu Szkolnego, wznowiono budowę.

W roku 1947 pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku pod kierownictwem p. Leona Kolady – radnego w Gminnej Radzie w Domanicach.

Następnymi kierownikami byli: p. Zdzisław Nasiłowski i p. Adolf Szerszeń.W roku szkolnym 1976/1977 do szkoły uczęszczało ok. 180 uczniów. W latach 1984 – 1986 przeprowadzono remont szkoły, jednak nie był on wystarczający, ponieważ ustalono konieczność remontu: szalunku, malowania blachy na dachu, remontu boiska szkolnego. W sierpniu (1986 r.) wywiercono dla szkoły studnię.

 

W dniu 18 marca 1994 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę o podjęciu starań o budowę nowej szkoły. Zebrani wyrazili zgodę na opodatkowanie wszystkich rodziców mieszkających na terenie obwodu szkoły.

Po kilkuletnich zabiegach pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiach Śmiarach Grażyny Jastrzębskiej oraz rodziców za społecznie zebrane pieniądze zakupiono projekt budowy nowej placówki. W grudniu 1996 r. organ prowadzący – Urząd Gminy w Wiśniewie – uzyskał pozwolenie na budowę. Rozpoczęto ją w 1997 r. w czasie trwania kadencji nowego dyrektora szkoły – pani Małgorzaty Borkowskiej, której powierzono obowiązki od 01.09.1996 r.

 

W lipcu 1997 r. Zarząd Gminy w Wiśniewie podpisał z Przedsiębiorstwem P.H.U ”Max – Pol” umowę na budowę szkoły. Prace budowlane zakończono w roku 2001, a oddano do użytku w 2002r.

 

Uroczyste otwarcie budynku odbyło się 5 września 2002 r., przy udziale władz kościelnych, oświatowych, powiatowych i gminnych. Otwarcia dokonali: Zbigniew Stąsiek (Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach), Tadeusz Zegardło (wójt gminy Wiśniew), Małgorzata Borkowska (dyrektorka szkoły), Ewelina Rytel (uczennica) oraz Lech Poduch (wicekurator).
1 września 2004 stanowisko dyrektora objęła p. Anna Dziedzina.