Funkcję dyrektora szkoły od 1 września 2018r.

pełni mgr Katarzyna Wielgórska