Na podstawie §5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego przedstawiam  terminy  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/19 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach:

  1. 10.2018r. – środa przed dniem ustawowo wolnym od pracy ( dzień odpracowany choinką szkolną w dniu 26 stycznia 2019 r. – sobota,za zgodą organu prowadzącego);
  2. 11.2018r.- święto religijne nie będące dniem ustawowo wolnym od pracy;
  3. 01.2019r. – dzień po dniu ustawowo wolnym od pracy ( odpracowany Świętem Rodziny w dniu 1 czerwca 2019 r.- sobota za zgodą organu prowadzącego);
  4. 04.2019 r.- egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
  5. 04.2019 r.- egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
  6. 04.2019 r.- egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
  7. 04 2019r.- egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
  8. 04.2019 r- egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
  9. 04.2019 r.- egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
  10. 05.2019 r.- czwartek, dzień pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.