Wykaz punktów wydawania tabletek jodku

wpis w: Bez kategorii | 0

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie gminy Wiśniew w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu, konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi po ogłoszeniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Tabletki będą wydawane mieszkańcom, w przypadku zaistnienia takiej konieczności
za pośrednictwem wyznaczonych punktów.

Wykaz punktów wydawania preparatu ze stabilnym jodem na terenie gminy Wiśniew:

  1. Przychodnia Rodzinna w Wiśniewie Grabek i Grabek s.c., Wiśniew Sanitariuszek 1,
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, Batalionów Chłopskich 2,
  3. Zespół Oświatowy w Wiśniewie, Wiśniew ul. Kościuszki 54,
  4. Szkoła Podstawowa w Radomyśli, Radomyśl 46,
  5. Szkoła Podstawowa w Śmiarach, Śmiary 68.

Tabletkę należy przyjąć niezwłocznie po otrzymaniu od służb komunikatu – najlepiej w ciągu dwóch godzin, maksymalnie do 8 godzin, po ogłoszeniu zagrożenia.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia.

Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodu potasu.

Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.), o ile przedstawi imienną listę tych osób.

Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.

Uwaga: Wydawanie preparatu w punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.

Dodatkowe informacje na ulotkach informacyjnych MSWiA.

                                                                                               Wójt Gminy Wiśniew

                                                                                            /-/ Krzysztof Kryszczuk