Spotkanie z policjantem

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH”

W dniu 13 stycznia 2020r. w naszej szkole została przeprowadzona pogadanka z uczniami klas V -VIII przez funkcjonariusza policji panią Małgorzatę Mazurek. Tematem przewodnim pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, a także niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, paleniem papierosów i e-papierosów).

Młodzież dowiedziała się o odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji za zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjant uświadomił młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z przemocą rówieśniczą. Omówione zostały konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników, a także cyberprzemocy, narkomanii, picia alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów.

Akcja ma na celu wymianę doświadczeń z wybranych dziedzin dotyczących bezpieczeństwa, podniesienie świadomości prawnej uczniów oraz wzbogacenie wiedzy na temat różnych zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania.

Małgorzata Nużyńska

 

Foto: Małgorzata Nużyńska