Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

wpis w: Bez kategorii | 0

Przedstawiciele szkół – dyrektorzy, kapłani, katecheci, nauczyciele oraz rodzice – noszących imię Wielkiego Papieża – Polaka, wzięli udział w spotkaniu Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej, które 26 marca odbyło się w naszej szkole.

Uczestników spotkania powitała dyrektor p. Katarzyna Wielgórska wyrażając ogromną radość, iż może gościć w murach naszej szkoły tak znakomitych gości, wśród których znaleźli się: p. Małgorzata Szostek– przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół, ks. dr Grzegorz Stolarski – delegat ks. biskupa do szkół noszących im. Jana Pawła II, ks. Sławomir Groszek – proboszcz parafii w Śmiarach, p. Adam Skup – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział w Siedlcach, p. Krzysztof Kryszczuk– wójt Gminy Wiśniew, p. Paweł Ksionek – dyrektor GOK w Wiśniewie oraz przedstawiciele rodziców na czele z przewodniczącą Rady Rodziców – p. Małgorzatą Jastrzębską.

Podczas spotkania p. M. Szostek omówiła dotychczasowe działania realizowane przez Rodziny Szkół  im. Jana Pawła II z terenu naszej diecezji w odniesieniu do planu pracy Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej na rok szk. 2018/19. Dyskutowano również na temat włączenia szkół w obchody przypadającej w czerwcu br. 20. rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Siedlcach. Ks. dr Grzegorz Stolarski wygłosił też interesującą prelekcję na temat nauczania i wychowania młodzieży w duchu wartości, jakie głosił Jan Paweł II.

Spotkanie umilił, przygotowany specjalnie na tę okazję przez uczniów naszej szkoły, koncert w hołdzie Wielkiemu Papieżowi – Świętemu Janowi Pawłowi II. Młodzi artyści wierszem i piosenką podkreślali, jak ważna jest nauka naszego patrona Jana Pawła II.

Publiczność z wielkim zainteresowaniem wysłuchała koncertu, a wspaniałe wykonania uczniów nagrodziła gromkimi brawami. Goście chwalili  wykonawców za piękny, pełen emocji śpiew oraz znakomite recytacje. Byli też pełni podziwu dla postawy, jaką zaprezentowali pozostali uczniowie naszej szkoły.

Dyrektor i społeczność szkolna dziękują wszystkim uczestnikom spotkania za przyjęcie zaproszenia, miłe słowa oraz gratulacje, które skierowali pod naszym adresem.

Słowa wdzięczności ślemy również do tych, którzy włączyli się w organizację tego niecodziennego wydarzenia. Za okazaną pomoc i dary płynące prosto z serca – DZIĘKUJEMY !

Grażyna Jastrzębska