Szkolna profilaktyka w sprawie środków psychoaktywnych

W naszej szkole zostały podjęte działania profilaktyczne dotyczące środków psychoaktywnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę na temat narkotyków (rodzaje, dostępność, działanie), „sygnałów ostrzegawczych” – zmian, jakie występują w zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym osób używających środków narkotycznych a także o fazach uzależnienia i możliwościach oddziaływania na poszczególnych etapach narkomanii, czyli o mechanizmach wchodzenia w uzależnienie. Wszelkie zdobyte informacje zostały podsumowane w szkolnej wystawie przygotowanej  przez klasę VII.

Małgorzata Nurzyńska