Bezpieczeństwo – warsztaty profilaktyczne

Bezpieczeństwa przestrzeganie to każdego jest zadanie.

 

Poczucie bezpieczeństwa, to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, zatem tak ważne jest znanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie ich. Edukacja w tym zakresie powinna być wprowadzona już od najmłodszych lat, dlatego też w naszej szkole, w kasach I- III, zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczno – wychowawcze na temat zasad bezpieczeństwa oraz sposobów reagowania w chwili zagrożenia. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w zajęciach, a owocem ich pracy była wspólnie stworzona gazetka szkolna.

M. Nurzyńska

 

Foto: M. Nurzyńska