„Prawo nie jest nam obce”

wpis w: Bez kategorii | 0

Prawo nie jest nam obce !!!

Każdy człowiek ma między innymi prawo do życia, do wolności myśli, sumienia i wyznania. Wszystkie działania ograniczające nasze prawa są karalne, dlatego bardzo ważne jest, aby młody człowiek znał swoje prawa a także był świadomy konsekwencji jakie wypływają z jego nieprzestrzegania. W związku z tym w naszej szkole powstał kącik prawny, który poprzez wystawy wykonane przez uczniów ma na celu zapoznać dzieci i młodzież z zasadami i normami panującymi w naszym kraju. Pierwszą taką wystawę stworzyła klasa VIII.

M.Nurzyńska