Projekt profilaktyczny

Uczniowie klasy VI, pod opieką p. Agnieszki Wiśniewskiej, podjęli realizację projektu ,,Dopalaczom mówimy: NIE!!!”. Celem pracy było przeciwdziałanie uzależnieniom uczniów, poprzez wdrażanie do podejmowania świadomych wyborów. Działania realizowano w kwietniu  i maju 2018 r. Pierwszym etapem było obejrzenie filmu profilaktycznego pt. ,,Nie biorę!”, po którym nastąpiła dyskusja z uczniami na temat szkodliwości środków psychoaktywnych. Treści, zagadnienia i zadania do realizacji miały na celu uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu  narkotyków i dopalaczy na organizm młodego człowieka oraz   niebezpieczeństw związanych z ich zażywaniem. Przeprowadzono zajęcia z uczniami, w czasie których uczniowie rozmawiali na temat narkotyków i dopalaczy. Uczniowie wykonali plakaty, podczas pracy mieli okazję przeprowadzić tematyczną dyskusję.

Mamy nadzieję, że nikt nie wpadnie w sidła tych niebezpiecznych środków, a podjęte działania profilaktyczne przyniosą oczekiwane efekty.

Agnieszka Wiśniewska