Sprzątamy Świat

Sprzątanie Świata – Polska”- razem możemy więcej!

We wrześniu, po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska”. To wspólna lekcja poszanowania środowiska, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.