Włączenie klas Publicznego Gimnazjum do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

wpis w: Ogłoszenia | 0

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że na podstawie § 4  Uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/180/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Publiczne Gimnazjum w Śmiarach z siedzibą w Śmiarach od 1.09.2017r. zostanie włączone do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach z siedzibą w Śmiarach na następujących warunkach:

 

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach, jako ośmioletnia, rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
  2. Kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Publiczne Gimnazjum w Śmiarach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

Jednocześnie na  podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r .Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz.60):

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach:

1)      uczniowie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach od 1.09.2017 r. staną się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach;

2)      uczniowie obecnej klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach podlegają promocji do kl. VII ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach.


 Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Śmiarach:

1)      w  roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 stają się uczniami odpowiednich
klas gimnazjum  włączonego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach;

2)      otrzymują świadectwa ustalone dla gimnazjum, opatrzone pieczęcią   gimnazjum;

3)      z dniem 1.09.2017 r. likwiduje się klasę I (nie prowadzi się naboru);

4)      klasy gimnazjum są prowadzone do 31.08.2019 r.

 

Miejsce realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/18 dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły nie zmienia się.